Нашата филозофија

strb. комбинира сѐ најдобро што го нудат науката и природата. Ги користиме најновите достигнувања во хемијата и биотехнологијата за да ги најдеме најактивните природни состојки и за да создадеме прекрасни производи што ја поддржуваат и збогатуваат вашата рутинска нега.
Strb. е бренд за убавина којшто се потпира врз науката. Нашите фармацевтски производи се развиени во сопствените врвни во светот лаборатории, од фармацевти и хемичари коишто користат напредна опрема и технологии. За да бидеме сигурни дека ги поддржуваат процесите што се случуваат во кожата, нашите производи подлежат на детални тестови за ефикасност, стабилност и безбедност.

Вредноста и снагата на нашите фармацевтски производи го носат печатот на најактивните состојки на природата. Ги користиме најновите достигнувања во хемиската и биотехнолошката наука за да добиеме специфични хемиски соединенија и молекули. Ги тестираме нивните перформанси против низа проблеми на кожата, од црвенило до зголемена маснотија, напнатост, промени на бојата и друго.

Нашите пакувања

Сериозно ја сфаќаме темата на одржливоста, па затоа користиме само пакувања што го ограничуваат нашето влијание врз животната средина. Алуминиумските туби и теглички што ги употребуваме имаат многу мала тежина, се рециклираат лесно и се затвораат херметички за да ја зачуваат стабилноста на сите наши состојки. Дополнително, кога го притискате пакувањето, можете да го искористите целиот или речиси целиот производ и така да го ограничите отфрлањето на производ. Во случаи кога користењето на алуминиумски туби не е соодветно, користиме стаклени теглички со алуминиумски капаци, коишто може да се употребат повторно или да се рециклираат.

„Ја започнав strb. имајќи една многу едноставна цел: да создадам производи кои целосно се совпаѓаат со она што го пишува на нивното пакување. Голем број производи на пазарот не го прават она што го велат и нивното дејство не е докажано. Решив да го сменам тоа. Ние ги земаме активните состојки на природата и ги подложуваме на детални научни анализи, за да создадеме производи што се навистина ефикасни.“

А. М., хемичар и изведувач на strb.

Scientific references

 1. The use of antioxidants in skincare
  Graf, Jeannette M.D. Antioxidants and Skin Care: The Essentials, Plastic and Reconstructive Surgery: January 2010 – Volume 125 – Issue 1 – p 378-383
 2. The moisturising effects of Panthenol
  Camargo FB Jr, Gaspar LR, Maia Campos PM. Skin moisturizing effects of panthenol-based formulations. J Cosmet Sci. 2011 Jul-Aug;62(4):361-70. PMID: 21982351.
 3. Research into the anti-aging properties of Andrographis paniculata
  J.You, et.al., The Antiaging Properties of Andrographis paniculata by Activation Epidermal Cell Stemness, Molecules 2015, 20(9), 17557-17569
 4. Study into the properties of potato peel
  Singh, B., Singh, J., Singh, J.P., Kaur, A. and Singh, N. (2020), Phenolic compounds in potato (Solanum tuberosum L.) peel and their health‐promoting activities. Int J Food Sci Technol, 55: 2273-2281.
 5. Hops Extract for anti-inflammatory and antioxidant value
  N. Weber, et.al., Hop Extract Acts as an Antioxidant with Antimicrobial Effects against Propionibacterium Acnes and Staphylococcus Aureus, Molecules 2019, 24(2), 22
 6. Study into the benefits of avocado oil
  Allan Woolf et.al., Avocado Oil, Gourmet and Health-Promoting Specialty Oils, 2009, AOCS Press, p. 73-125
 7. Al-Ghazzewi FH, Tester RF. Impact of prebiotics and probiotics on skin health. Benef Microbes. 2014 Jun 1;5(2):99-107. doi: 10.3920/BM2013.0040. PMID: 24583611.
 8. Allantoin in wound healing, Araújo LU, Grabe-Guimarães A, Mosqueira VCF, Carneiro CM, Silva-Barcellos NM. Profile of wound healing process induced by allantoin. Acta Cir Bras. [serial on the Internet] 2010 Sept-Oct;25(5).
 9. Prebiotics and minimising skin irritation in body wash gels.
  Nizioł-Łukaszewska, Z., Bujak, T., Wasilewski, T., & Szmuc, E. (2019). Inulin as an effectiveness and safe ingredient in cosmetics, Polish Journal of Chemical Technology, 21(1), 44-49.
 10. Göbel, H., Schmidt, G. and Soyka, D. (1994), Effect of peppermint and eucalyptus oil preparations on neurophysiological and experimental algesimetric headache parameters. Cephalalgia, 14: 228-234
  McKay DL, Blumberg JB. A review of the bioactivity and potential health benefits of peppermint tea (Mentha piperita L.). Phytother Res. 2006 Aug;20(8):619-33. doi: 10.1002/ptr.1936. PMID: 16767798.
  Borhani Haghighi A, Motazedian S, Rezaii R, Mohammadi F, Salarian L, Pourmokhtari M, Khodaei S, Vossoughi M, Miri R. Cutaneous application of menthol 10% solution as an abortive treatment of migraine without aura: a randomised, double-blind, placebo-controlled, crossed-over study. Int J Clin Pract. 2010 Mar;64(4):451-6
  Ozmen, Tarik & Dogan, Hanife & Gunes, Gokce. (2020). Effect of classic massage with peppermint oil on muscle soreness and muscle strength during recovery from exercise. 11. 103-111.
  Balakrishnan, A. (2015). Therapeutic uses of peppermint –A review. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. 7. 474-476.
 11. Charlton A. Medicinal uses of tobacco in history. J R Soc Med. 2004 Jun;97(6):292-6.

This will close in 0 seconds

Scientific references

 1. The use of antioxidants in skincare
  Graf, Jeannette M.D. Antioxidants and Skin Care: The Essentials, Plastic and Reconstructive Surgery: January 2010 – Volume 125 – Issue 1 – p 378-383

 2. The moisturising effects of Panthenol
  Camargo FB Jr, Gaspar LR, Maia Campos PM. Skin moisturizing effects of panthenol-based formulations. J Cosmet Sci. 2011 Jul-Aug;62(4):361-70. PMID: 21982351.

 3. Research into the anti-aging properties of Andrographis paniculata
  J.You, et.al., The Antiaging Properties of Andrographis paniculata by Activation Epidermal Cell Stemness, Molecules 2015, 20(9), 17557-17569

 4. Study into the properties of potato peel
  Singh, B., Singh, J., Singh, J.P., Kaur, A. and Singh, N. (2020), Phenolic compounds in potato (Solanum tuberosum L.) peel and their health‐promoting activities. Int J Food Sci Technol, 55: 2273-2281.

 5. Hops Extract for anti-inflammatory and antioxidant value
  N. Weber, et.al., Hop Extract Acts as an Antioxidant with Antimicrobial Effects against Propionibacterium Acnes and Staphylococcus Aureus, Molecules 2019, 24(2), 22

 6. Study into the benefits of avocado oil
  Allan Woolf et.al., Avocado Oil, Gourmet and Health-Promoting Specialty Oils, 2009, AOCS Press, p. 73-125

 7. Al-Ghazzewi FH, Tester RF. Impact of prebiotics and probiotics on skin health. Benef Microbes. 2014 Jun 1;5(2):99-107. doi: 10.3920/BM2013.0040. PMID: 24583611.

 8. Allantoin in wound healing, Araújo LU, Grabe-Guimarães A, Mosqueira VCF, Carneiro CM, Silva-Barcellos NM. Profile of wound healing process induced by allantoin. Acta Cir Bras. [serial on the Internet] 2010 Sept-Oct;25(5).

 9. Prebiotics and minimising skin irritation in body wash gels.
  Nizioł-Łukaszewska, Z., Bujak, T., Wasilewski, T., & Szmuc, E. (2019). Inulin as an effectiveness and safe ingredient in cosmetics, Polish Journal of Chemical Technology, 21(1), 44-49.

 10. Göbel, H., Schmidt, G. and Soyka, D. (1994), Effect of peppermint and eucalyptus oil preparations on neurophysiological and experimental algesimetric headache parameters. Cephalalgia, 14: 228-234
  McKay DL, Blumberg JB. A review of the bioactivity and potential health benefits of peppermint tea (Mentha piperita L.). Phytother Res. 2006 Aug;20(8):619-33. doi: 10.1002/ptr.1936. PMID: 16767798.
  Borhani Haghighi A, Motazedian S, Rezaii R, Mohammadi F, Salarian L, Pourmokhtari M, Khodaei S, Vossoughi M, Miri R. Cutaneous application of menthol 10% solution as an abortive treatment of migraine without aura: a randomised, double-blind, placebo-controlled, crossed-over study. Int J Clin Pract. 2010 Mar;64(4):451-6
  Ozmen, Tarik & Dogan, Hanife & Gunes, Gokce. (2020). Effect of classic massage with peppermint oil on muscle soreness and muscle strength during recovery from exercise. 11. 103-111.
  Balakrishnan, A. (2015). Therapeutic uses of peppermint –A review. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. 7. 474-476.

 11. Charlton A. Medicinal uses of tobacco in history. J R Soc Med. 2004 Jun;97(6):292-6.